Śledź nas na:Decyzja konsumenta na rynku

Podstawą dla funkcjonowania ekonomii jest ludzkie działanie, które odpowiada nie tylko za wytworzenie danych dóbr, ale też ich selekcję oraz zakup. Konsument podejmuje decyzję o zakupie w oparciu o szereg parametrów. Często dla zrozumienia sposobu podejmowania decyzji istotne staje się poznanie systemu wartości konsumentów, które mogą indywidualnie w znacznym stopniu od siebie odbiegać. Pierwszym elementem, który wpływa na decyzję konsumenta dotyczącą zakupu danego dobra jest oczywiście potrzeba.

Człowiek posiada różne potrzeby- wśród nich są te najbardziej elementarne, a więc potrzeby fizjologiczne, czy potrzeba bezpieczeństwa. Spełnienie tych dwóch potrzeb pozwala na realizację potrzeb wyższego rzędu. Nie możemy przestać jeść, dlatego też oszczędzanie całkowite  na jedzeniu nie jest możliwe. Konsument przeznacza pewne swoje zasoby (najczęściej finanse oraz czas) w celu realizacji swoich potrzeb.

Rozmiary konsumpcji zależą od wielu czynników- bez wątpienia bardzo istotny jest pewien stały dochód konsumenta, jego przewidywalny dochód w przyszłości oraz całkowity majątek. Niektórzy też upatrują się w tym miejscu pewnych aspektów społecznych, możemy jednak w tej sytuacji pominąć ten element. Decyzja konsumenta na rynku najczęściej opiera się nie tylko o potrzeby, ale i przekonanie że dane dobro jest lepsze od innych i będzie lepiej realizowało daną potrzebę konsumenta, bądź też realizować będzie więcej potrzeb niż podobne produkty konkurencji.

Wybór określonego produktu najczęściej umotywowany jest rachunkiem pewnych korzyści, które odnosi konsument wybierając ten jeden określony produkt. Kupując smaczny i bogaty w witaminy sok, który jest do tego ładnie opakowany realizujemy kilka potrzeb- pijemy coś co nam smakuje, dbamy w pewnym stopniu o swoje zdrowie, a opakowanie produktu wyczerpuje nasze potrzeby estetyczne.

Decyzje o zakupie danej usługi podejmujemy też w kontekście społecznym- często decyzja jest umotywowana opinią innego konsumenta, bądź zakup danego produktu wiąże się z istnieniem pewnych trendów, co sprawia że czujemy się modni oraz „na czasie”. To na czym oparte są decyzje konsumentów dotyczące produktów są doprawdy bardzo zróżnicowane i nie da się w jeden sposób zakwalifikować wszystkich elementów, które wpływają, że klienci wybierają akurat ten jeden produkt. Często dużą rolę odgrywa tutaj przywiązanie do marki i swoista lojalność wobec lubianego produktu.Zobacz także