Śledź nas na:Podział i rodzaje zasobów

Opisując cały podział zasobów należy w pierwszym momencie zdefiniować czym jest zasób. Zderzając się z literaturą, bądź prasą z zakresu ekonomii ciągle stykamy się z pojęciem zasobów oraz  metodami ich wykorzystywania. Podążając ściśle za definicją możemy powiedzieć, że zasobem jest ilość danej zmiennej w określonym momencie- na przykład na dzień 12 maja 2005 roku. Zasoby nie muszą mieć tylko charakteru materialnego, gdyż nawet najbogatsza firma nie będzie w stanie zarabiać pieniędzy, gdy nie będzie posiadała wykształconego i kompetentnego personelu, który będzie koordynował działania oraz informacji o stanie rynku oraz poczynaniach konkurencji.

Na podstawie szerokiego ujęcia tego czym są zasoby, wykorzystuje  się następujący podział:
   

Zasoby ludzkie- jest to cały nasz personel oraz wszystkie umiejętności i doświadczenia zespołu, które mogą zostać wykorzystane dla uzyskania przychodu przez społeczeństwo. Poprzez zasoby ludzkie definiuje się ilość pracowników, wyuczone przez nich umiejętności, wiedza oraz indywidualne predyspozycje każdego pracownika.


Zasoby informacyjne to wszelkie potrzebne dane dla funkcjonowania firmy- w przypadku linii lotniczej będzie to aktualna prognoza pogody oraz obłożenie poszczególnych tras lotniczych, z kolei dla biura maklerskiego istotne będą notowania giełdowe oraz opinie ekspertów, które wykorzystać można do prognozowania zmian cen.


Zasoby finansowe to w skrócie wszystkie środki pieniężne, którymi dysponuje przedsiębiorstwo zarówno pod postacią "gotówki", jak również obligacji, weksli, czy niezapłaconych jeszcze przez klientów faktur. Zasoby tego typu służą do finansowania działań bieżących oraz przyszłych.
   

W przypadku zasobów rzeczowych wyróżniamy wszelkie ruchomości oraz nieruchomości, które służą dla uzyskania przychodów przez przedsiębiorcę. Zasobami będą zarówno budynki, pojazdy, sprzęt biurowy i przemysłowy oraz posiadane na stanie zapasy półproduktów, bądź surowców, które wykorzystane będą do stworzenia danego produktu, bądź wykonania określonej usługi.Zobacz także