Śledź nas na:Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna

Generalny podział ekonomii na pozytywną i normatywną może dla poniektórych stanowić pewien problem. Terminologia naukowa rzadko bywa klarowna i wystarczająco spójna, aby przekazywała "clue" tematu. Podział ekonomii na normatywną i pozytywną można zilustrować na dwóch przykładach, które chociaż do siebie są podobne, to cechują się diametralnie odległym od siebie podejściem. Aby zrozumieć czym jest ekonomia pozytywna oraz normatywna, musimy sobie wyjaśnić co oznacza, że dana rzecz jest obiektywną,  bądź będącą owocem czyjejś  subiektywnej interpretacji.

W skrócie- obiektywny to "taki jaki jest" w rzeczywistości, wnioski obiektywne są wyciągane na podstawie pewnych stałych i niezmiennych prawidłowości, które odnoszą się do danego zjawiska i stale mu towarzyszą. W przypadku subiektywnej wizji danego zjawiska, to interpretator wydaje sąd i wypracowuje określoną opinię, która ma tłumaczyć pochodzenie zjawiska oraz jego mechanizmy.

Osąd wiąże się też z wydaniem określonej opinii z punktu widzenia moralności oraz użyteczności, a więc czy coś jest dobre, czy złe.
Ekonomia pozytywna wiąże się z tym obiektywnym spojrzeniem na mechanizmy rządzące ekonomią oraz pewne działania, które mają wpływ na kształt wymiany handlowej, wartość poszczególnych aktywów oraz zaufanie przedsiębiorców i konsumentów do rynku.

Ta gałąź ekonomii dokonuje opisu rzeczywistości na podstawie licznych testów, badań oraz ogólnie dostrzeganych prawidłowości. W ekonomii pozytywnej nie znajdziemy rozwiązania sytuacji, w której bezrobocie wzrosło w danym kraju o 50%- uzyskamy jedynie wnioski w oparciu o podstawowe prawa ekonomii. Możemy na podstawie uzyskanych danych zrozumieć mechanizmy wystąpienia wzrostu bezrobocia oraz uzyskać pewne wskazówki, jak można rozwiązać tego typu sytuację oraz jak uchronić się przed wystąpieniem tego typu zjawisk.

Dane uzyskane w ten sposób mogą też być bardzo użyteczne do predykcji pewnych sytuacji.
W przypadku ekonomii normatywnej dokonuje się już wartościowanie określonych zjawisk, które mają miejsce w realiach mikro, bądź makroekonomicznych. To z ekonomii normatywnej zrodziły się liczne szkoły ekonomiczne oraz nurty gospodarcze, które bazują na faktach dostarczanych przez ekonomię pozytywną.

Każdy ekonomista zgodzi się, iż spadek podaży przy stałym popycie przyczyni się do wzrostu ceny towaru, interpretacja tego faktu będzie jednakże odmienna, osąd moralny także będzie diametralnie różny. Wzrost ceny leku , który był wykorzystywany w leczeniu toksoplazmozy u nosicieli HIV przez niektórych ekonomistów będzie oceniany moralnie bardzo negatywnie, inni ekonomiści uznają jednak, iż ważniejsze jest ratowanie finansów koncernu oraz uzyskanie środków na dalsze badania, co pozwoli w przyszłości stworzyć nowe leki. Ekonomia normatywna daje też określone wskazówki, które pozwolą zmienić sytuację i uczynić ją lepszą z określonego punktu widzenia.Zobacz także