Śledź nas na:Czym zajmuję się mikroekonomia ?

W najprostszym ujęciu mikroekonomia zajmuje się opisywaniem zjawisk ekonomicznych, które są widoczne z pozycji każdego człowieka, który korzysta ze sklepu, ogląda telewizję, czy próbował kiedykolwiek coś sprzedać. Często nie rozumiemy źródeł powstawania deficytu budżetowego, bezrobocia, czy też zmian stóp procentowych przez NBP.

W przypadku mikroekonomii możemy dokładnie śledzić zmianę cen produktów, czy usług, liczbę produktów w poszczególnych sklepach. Głównym celem tej nauki jest badanie zachowań konsumentów oraz przedsiębiorców oraz obserwacja wpływu jednych na drugich. Wszystkie zjawiska są analizowane w ramach poszczególnych gałęzi gospodarki.

Mikroekonomia dokonuje analizy działań z perspektywy producenta, sprzedawcy, pośrednika oraz nabywcy. Analizy tego typu są użyteczne z perspektywy tworzenia strategii sprzedaży, polityki cenowej oraz wielkości i zakresu produkcji danego produktu, czy też zasięgu dostępności określonej usługi świadczonej przez przedsiębiorcę.

Nasze codzienne zakupy w sklepie też wpisują się w analizę mikroekonomiczną- parametry takie jak cena koszyka produktów, czy korzystanie z promocji jest głęboko analizowane przez ekonomistów.Zobacz także